tracking

Kā salabot vai nomainīt automašīnas sānu spoguli

Automašīnas sānu spoguli var sabojāt dažādos veidos. Viens no visizplatītākajiem veidiem ir tā kontakts (sadursme) ar citu transportlīdzekli, sienu, stabu. Šādā gadījumā, visticamāk, spogulis faktiski tiks salauzts. Un tomēr, spoguli var piemeklēt arī citi darbības traucējumi, kuriem nav nekāda sakara ar triecienu, piemēram, no ierindas var iziet spoguļa regulēšanas mehānisms. Dažos gadījumos bojājumus var novērst bez pārāk lielām grūtībām, savukārt citos tas ir visnotaļ sarežģīts uzdevums. Reizēm būs jāmeklē jauns spogulis un tas jāuzstāda iepriekšējā vietā. Kā arī, remonts būtiski atšķirsies atkarībā no spoguļa veida – vai tam ir manuāla regulēšanas sistēma, vai elektroniska. Apskatīsim dažas ierastākās darbības šajos divos gadījumos.

Manuāli regulējams sānu spogulis

Sadursmes gadījumā sānu spogulis pieredz iespaidīgu triecienu, kā rezultātā var tikt bojāta iekšējo atsperu sistēma.

Elektriski vadāms sānu spogulis

Šajos spoguļos stikliņa novietojumu kontrolē mazi elektromotori, kas atrodas sānu spoguļa korpusā un kurus vada no automašīnas salona.

Nepieciešamie palīglīdzekļi

Soļi 1: MANUĀLI REGULĒJAMA SPOGUĻA NOŅEMŠANA

Ar plānu skrūvgriezi auto salonā noņemiet spoguļa iekšējo plāksni, kas slēpj skrūves. Tad noņemiet spoguļa regulēšanas vadības sviru, un pēc tam noskrūvējiet spoguli pavisam nost. Dažkārt nepieciešams noņemt arī pašu spoguļa stikliņu (dariet to uzmanīgi, lai nesaplēstu to), lai veiktu pilnvērtīgu savienojuma vietas remontu. Kad savienojuma vieta būs brīvi pieejama, varēsiet precīzi noteikti bojājumus: visbiežāk paplāksne, kas nofiksē atsperi, būs izgājusi no savas vietas, tādējādi  arī atspere būs atspriegojusies. Tāpat reizēm var gadīties, ka arī spoguļa stikliņš trieciena rezultātā var būt sadragāts.

Soļi 2: ATSPERES NOSPRIEGOŠANA UN SPOGUĻA SALIKŠANA

Atsperes un tās paplāksnes ir jāsaspiež tā, lai atspere būtu nospriegota (saspiesta). To var izdarīt vairākos veidos (piemēram, izmantojot skavu). Kad atspere būs nospriegota, varēs visu atlikt atpakaļ – sekojot iepriekš norādītajiem soļiem, tikai apgrieztā secībā. Ja spogulis ir saplaisājis vai saplīsis, noņemiet tā atlikušās daļas un atvienojiet to no fiksējošajiem elementiem. Tad ņemiet jaunu spoguļa stikliņu, novietojiet to atbilstoši fiksatoriem, un, viegli uzspiežot, nofiksējiet to savā vietā.

nomainīt automašīnas sānu spoguli

Soļi 3: REGULĒŠANAS MEHĀNISMA DARBĪBAS ATJAUNOŠANA

Reizēm sarežģījumus var radīt svira, ar kuru regulē spoguļa stikliņa novietojumu. Svira darbina trīs tērauda troses, kas iet caur trim apvalkiem un attiecīgi maina spoguļa stikliņa leņķi. Dažos gadījumos šīs troses var iestrēgt apvalku iekšpusē vai arī tajos var uzkrāties netīrumi, kas tad ierobežo trošu kustības brīvību. Lai to novērstu, atvienojiet troses no vadības sviras un izsmidziniet apvalkos WD-40 Specialist Silicone Lubricant, lai atjaunotu vienmērīgu un brīvu kustību. Pēc tam atlieciet visas daļas atpakaļ, ievērojot iepriekš aprakstītās darbības tikai apgrieztā secībā.

Soļi 4: ELEKTRISKI REGULĒJAMA SPOGUĻA NOŅEMŠANA

Spogulis tiek noņemts tāpat kā aprakstīts iepriekš, ar manuāli regulējamo spoguli, tikai ar vienu papildinājumu – ir jāatvieno arī elektriskie kabeļi, kas savienojas ar motoriem. Parasti stiprinājuma vietā atrodas konektors, kuru nepieciešams atvienot. Šie spoguļi ierasts aprīkoti ar apsildes sistēmu – arī tās elektriskos vadus nepieciešams atvienot. Tad, ievērojot iepriekš norādītos soļus, atjaunojiet atsperes novietojumu. Pirms nostiprināt spoguli atpakaļ tā vietā, savienojiet elektriskos konektorus, lai pārbaudītu, ka viss strādā korekti. Pārbaudiet arī visu citu elektrisko sistēmu darbības pareizību, piemēram, spoguļa korpusā iebūvēto lukturu darbību. Ja viss strādā kā nākas, tad laiks nofiksēt spoguli tam paredzētajā vietā. Pie tam, visus kontaktus ieteicams apstrādāt ar WD-40 Specialist Contact Cleaner.

nomainīt automašīnas sānu spoguli

Soļi 5: PILNĪGA SPOGUĻA NOMAIŅA

Ja, kā minēts iepriekš, bojājumiem ir nepieciešama sānu spoguļa pilnīga nomaiņa, ņemiet vērā, ka jauni spoguļi tiek pārdoti nekrāsoti. Tāpēc pirms jaunā spoguļa uzstādīšanas vai nu nokrāsojiet to saviem spēkiem, vai arī nogādājiet to meistaram, kas nokrāsos to atbilstoši jūsu automašīnas krāsai.

SALABOT VAI NOMAINĪT AUTOMAŠĪNAS SĀNU SPOGULI IR VIENKĀRŠI!

Ja rūpīgi izlasījāt visus augstāk minētos punktus, tad šis darbs vairs nav problēma. Salabot vai nomainīt automašīnas sānu spoguli ir vienkārši un tas neprasa lielas pūles, ja vien jums pie rokas ir pareizie instrumenti un līdzekļi.

Atruna

Šos aprakstītos un demonstrētos WD-40 produktu pielietojuma veidus uzņēmumam WD-40 ir ieteikuši paši lietotāji. Uzņēmums WD-40 nav šos veidus testējis, līdz ar to šie pielietojuma veidi nav uzskatāmi par oficiālām rekomendācijām. Lietojot jebkuru WD-40 produktu, pirmkārt, jāņem vērā mērķis, kam tas paredzēts. Vienmēr sekojiet līdzi instrukcijām un brīdinājumiem, kas rakstīti uz produkta iepakojuma.

Saistītās pamācības

Sazinieties ar mums

SIA „GETZ NORDIC“ Dēļu iela 4 Rīga LV-1004

© 2021 WD-40 Company