tracking

WD-40® ZĪMOLA PIELIETOJUMI UN PREČU ZĪMES

PIELIETOJUMI

Informāciju par daudziem šajā tīmekļa vietnē aprakstītajiem daundzfunkcionālās eļļas WD-40, WD-40 Specialist produktu lietojumiem uzņēmumam WD-40 Company ir iesnieguši produktu galalietotāji, un tā neietver WD-40 Company ieteikumus vai priekšlikumus attiecībā uz lietošanu.

Tie nav WD-40 Company pārbaudīti lietojumi. Izmantojot WD-40 Company produktus, patērētājiem būtu jārīkojas apdomīgi.

Vienmēr sekojiet norādījumiem un ievērojiet visus brīdinājumus, kas uzdrukāti uz iepakojuma.

PREČU ZĪMES

“WD-40” ir reģistrēta prečzīme. “Daudzfunkcionāla eļļa” ir produktu kategorija. Lai vienkāršotu šo vietni, nosaukums “WD-40 daudzfunkcionālā eļļa” dažviet ir saīsināts kā WD-40.

 

Sazinieties ar mums

SIA „GETZ NORDIC“ Dēļu iela 4 Rīga LV-1004

© 2021 WD-40 Company